W KIERUNKU KOŚCIOŁA KONSTYTUTYWNIE SYNODALNEGO

Course Content

Wykłady wprowadzające
CZĘŚĆ 1: MODELE PODEJMOWANIA DECYZJI.
Pogłębienie
Doświadczenia
CZĘŚĆ 2: PODMIOTY. CHARYZMATY I POSŁUGI.
Pogłębienie
Doświadczenia
CZĘŚĆ 3: STRUKTURY KOŚCIOŁA SYNODALNEGO
Pogłębienie